Sony chính thức ra mắt A6400: AF nhanh nhất thế giới, màn hình lật, giá $900.

67 |  29/02/2020