Sony chính thức ra mắt A6400: AF nhanh nhất thế giới, màn hình lật, giá $900.

80 |  12/08/2020