Sony chính thức ra mắt A6400: AF nhanh nhất thế giới, màn hình lật, giá $900.

99 |  03/12/2020