Sony chính thức ra mắt A6400: AF nhanh nhất thế giới, màn hình lật, giá $900.

75 |  07/06/2020